KDU.breadcrumbs.homeAktuality Má smysl kupovat „parkovací stání“ na Majdalenkách?
Zpět

Má smysl kupovat „parkovací stání“ na Majdalenkách?

Přidáno 17. 9. 2018
Ilustrační foto
V průběhu měsíce května jsem byl upozorněn od dvou nájemníků z obytného souboru Majdalenky pana Pavla Voříška a Ondřeje Nečase, že společnost IMOS prodala svoje pozemky pro stavbu bloku D včetně pozemků pod komunikací společnosti Tiskárna Helbich, která stěhuje svoje provozy z Valchařské na Majdalenky. Zároveň, že se na realitních serverech objevili nabídky na prodej 13m2 za 290tisíc jako prodej parkovacího místa. Tedy vznikla obava, zda budou mít lidé kde parkovat.
Díky spolupráci s paní místostarostkou Kolářovou jsme zjistili veškeré podklady k dané situaci: při kolaudaci obytného souboru C bylo společností IMOS deklarováno vůči stavebnímu úřadu, že při další výstavbě bloku D (který může být pouze dvoupodlažní administrativní budovou) bude realizováno dalších 14 parkovacích míst jako místa veřejná. Tato podmínka měla být naplněna nejpozději do roku 2011. Tato podmínka vybudovat další veřejná parkovací stání přešla dle sdělení stavebního úřadu i na nového majitele. Co se komunikace a parkovišť týče, s těmi může majitel nakládat, jak chce, tedy je například může i prodat, ale jedná se dle kolaudačního rozhodnutí o veřejnou komunikaci a veřejná parkovací stání. Tedy silničně-správní úřad městské části by nepovolil žádné omezení, kterým by mohlo vzniknout vyhrazené parkovací stání pro majitele (není možná závora, zvedací zařízení či cedulka RZ). Naopak majitel má veškeré povinnosti související s údržbou jako je prohrnování sněhu a posyp či sekání trávy.

Z dokumentů, které jsou k dispozici vyplívá, že již v průběhu výstavby Majdalenek bylo s městem komunikováno v tom duchu, že investor po dokončení všech prací předá komunikace a veřejná parkoviště městu. Protože nikdy nebyl dostavěn blok D z důvodu neustálé snahy majitele o zvýšení velikosti objektu a využití jako objektu pro bydlení, nedošlo tedy ani na předání pozemků, komunikací veřejného osvětlení a sítí městu.

S panem Helbichem se uskutečnili dvě schůzky – jedna v červenci a druhá v srpnu na magistrátu města Brna za účelem mu dané skutečnosti sdělit a řešit s ním převod komunikace na město tak, jak bylo historicky uvažováno.  Z jeho strany bylo deklarováno, že o komunikace a parkovací plochy zájem nemá, protože má zájem stavět administrativní budovu nicméně. Zároveň ani nechce dané komunikace a pozemky předat městu. Společnost Helbich také nesouhlasí s tím, že by si lidé nemohli zabránit ve vjezdu na parkovací stání, pokud si je zakoupí. Ze strany města by upozorněn na to, že ve smlouvách, které nabízí, nejsou plné informace o charakteru komunikace a tedy se muže jednat o uvedení nakupujícího v omyl. Po druhé schůzce bylo dohodnuto, že společnost Helbich nebude svoje pozemky prodávat.
Nicméně ani po 14ti dnech od našeho jednání nebyl stažen inzerát minimálně ze serveru sreality.cz, proto jsem písemně požádal společnost Helbich, aby dohodu učiněnou před několika svědky dodržel.

O celé záležitosti je také informována rada městské části s tím, že svým charakterem je nutné tuto situaci řešit z úrovně města Brna. Situaci tedy budeme dále sledovat s cílem nabít komunikace do majetku města Brna, nicméně férově tak, jak je v Brně zvykem, tedy po vybudování silic a parkovacích míst developerem, se převádí chodníky, silnice, veřejné parkoviště, stožáry VO a všechny sítě za symbolických 1000Kč městu Brnu.
 Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna