KDU.breadcrumbs.homeZastupitelé

Zastupitelé MČ Brno-sever

Klub zastupitelů KDU-ČSL od září 2018-2022:
 1. Mgr. Petr Hladík
 2. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
 3. Mgr. Jan Škrášek
 4. Ing. Daniel Kummer
 5. Ing. Marie Kselíková
 6. Mgr. Miriam Kolářová (v červnu 2022 nahrazena Ing. Jiřím Kuklínkem)

Klub zastupitelů KDU-ČSL od září 2016-2018:
 1. Mgr. Miriam Kolářová
  • místostarostka - kompetence: oblasti investiční výstavby, školství, kultury a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví, informatiky
  • členka redakční rady Severníku
 2. Mgr. Petr Hladík
  • radní
 3. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  • radní
  • člen Komise sociálních věcí a zdravotnictví
 4. Mgr. Jan Škrášek
  • předseda Finančního výboru a komise
  • člen komise Školství, kultury a sportu

Klub zastupitelů KDU-ČSL od ustanovení zastupitelstva 2015 do září 2016:
 1. Mgr. Petr Hladík
  • místostarosta - kompetence: oblasti investiční výstavby, školství, kultury a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví, informatiky
  • člen redakční rady Severníku
 2. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
  • radní
  • člen Komise sociálních věcí a zdravotnictví
 3. Mgr. Jan Škrášek
  • předseda Finančního výboru a komise
  • člen Kontrolní výboru a komise
 4. Ing. Jiří Kuklínek
  • předseda Komise rozvoje a výstavby
  • člen Komise bezpečnosti a dopravy

Programové prohlášení koalice KDU-ČSL, SOL a ČSSD.