Program pro komunální volby 2018

Podívejte se také na naše volební noviny pro Černá Pole, Husovice, Lesnou, Soběšice.

V tempu nepolevíme

Na celém severu:
 • Zlepšení parkování – vybudujeme montované parkovací domy tam, kde jsou dnes zpevněné plochy.
 • Bezpečná škola – prevence kyberšikany a protidrogová prevence, posílíme policejní hlídky na komunikacích u škol.
 • Doprava – zasadíme se o zavedení přímého spojení do centra a zlepšení trasování; dopravní napojení 46 a 37.
 • Lavičky a chodníky – budeme pokračovat v opravách chodníků a pravidelné údržbě laviček.
 • Vybudujeme cyklostezku propojující Husovice, Lesnou a Soběšice.
 • Osvětlíme všechny důležité přechody.
 • Bezpečnost – rozšíříme počet kamerových bodů a zajistíme dostatek policistů v ulicích a parcích.
 • Rozšíříme nabídku v aplikaci „Průvodce severem“ o seznam památných a významných míst a dalších místa na severu.
 • Čistota – zajistíme pravidelné čištění silnic i chodníků, dostatek odpadkových košů a stojany na psí exkrementy.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a školek.
 • Zbudujeme grill-pointy a další místa pro komunitní sektávání.
 

Co uděláme pro Černá Pole
 • Opravíme Arnoldovu vilu a podpoříme komunitní život; Zajistíme propojení zahrad tří vil.
 • Podpoříme komunitní a spolkový život.
 • Zasadíme se o rekonstrukci Merhautovy a Zemědělské ulice.
 • Rozšíříme nabídku volnočasového vyžití ve Schreberových zahrádkách.
 • Propojíme park Marie Restituty s ulicí Tišnovskou kolem školky.
 • Vysázíme květinové záhony ve smyčce tramvaje Štefánikova čtvrť.
 • Vyřešení parkování a dopravy pomocí:
  • montovaných parkovacích domů,
  • parkování ve vnitroblocích,
  • řešení parkování na Merhautově, u Dětské nemocnice, Mendelovy univerzity,
  • vodorovného značení parkovacích míst pro smysluplné parkování.
 
Co uděláme pro Husovice
 • Opravíme sál na Musilce.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci hasičské stanice.
 • Podpoříme spolkovou činnost (Orel, Sokol, atd.) a komunitní život (knihovna).
 • Zbudujeme cyklostezku kolem Svitavy.
 • Vybudujeme novou poštu na Dukelské.
 • Revitalizujeme zeleň v parku Marie Restituty a vybudujeme vyhlídkovou terasu na bývalém tělese Tišnovky, včetně oploceného výběhu pro pejsky.
 • Upravíme stromořadí v ulicích (Třebízského, Tišnovská, Rotalova, aj.).
 • Opravíme náměstí Republiky – obnovíme kašnu, upravíme stromořadí pro společenské a kulturní příležitosti – např. adventní trhy.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích škol – fasády, sociální zařízení, tělocvična a odborné učebny na náměstí Republiky i na Vranovské a Merhautově.
 • Vyřešíme dopravní situaci Venhudovy, Vranovské a Dukelské.
 • Připravíme přívětivější dopravní řešení pro cyklisty.
 
Co uděláme pro Lesnou
 • Vybudujeme novou víceúčelová sportovní halu.
 • Revitalizujeme Čertovu rokli a amfiteátr.
 • Zasadíme se o kontinuální podporu seniorů a rodinného života skrze Family/Senior Point, který jsme zřídili ve Společenském centru.
 • Revitalizujeme Halasovo náměstí.
 • Propojíme tramvajové linky z Štefánikovy čtvrti s Čertovou roklí.
 • Zlepšíme dopravní obslužnost Lesné a MHD do centra.
 • Zajistíme na poliklinice další fázi rekonstrukce: vznik pediatrického centra s dětským koutkem; vyřešení parkování pro návštěvníky.
 • Zrekonstruujeme školky Šrámkova a Brechtova – nové kuchyně; zajistíme celkovou rekonstrukci MŠ Loosova.
 • Vysázíme květinové záhony ve smyčce tramvaje Čertova rokle.
 • Zbudujeme osvětlení parkovišť a odlehlých míst pro zvýšení bezpečnosti.
 
Co uděláme pro Soběšice
 • Postavíme novou školku a rozšíříme počet tříd v ZŠ Zeiberlichova.
 • Rozšíříme aktivity Kulturního centra Omega do Soběšic; podpoříme kulturní a sportovní organizace.
 • Pomůžeme postavit novou Sokolovnu a místo staré vytvoříme náměstíčko uprostřed Soběšic.
 • Zasadíme se o zachování provozu soběšické pošty.
 • Zřídíme nové rychlostní pasivní radary při vjezdu do Soběšic.
 • Zavedeme „obytné zóny“ pro bezpečnější pohyb v ulicích.
 • Dobudujeme hasičku a budeme dále podporovat hasiče.
 • Budeme finančně podporovat spolkovou činnost - hody, fotbalisty, Soběšice dětem, skauty, Kolpingovu rodinu a další.
 • Zrekonstruujeme ulici Útěchovská, Na Klínku a Pod Kaplí a budeme pokračovat v projektování dalších ulic.
 • Rozšíříme lesní hřbitov.
 • Restaurace v Soběšicích musí mít takovou kvalitu, aby lidé nemuseli jezdit do Útěchova nebo na Panskou líchu.
 • Zastřešíme zastávky MHD do centra.