Program pro komunální volby 2022

Podívejte se také na naše volební noviny pro Černá Pole, Husovice, Lesnou, Soběšice.

V tempu nepolevíme

Na celém severu:

Budeme usilovat o zklidnění dopravy, bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů. Chceme, aby ulice, parky a náměstí byly bezpečná, čistá, upravená a bezbariérová místa. Zasadíme se o rozšíření parkovacích míst prostřednictvím družstevních parkovacích domů. Vybrané nájemné se musí vracet formou oprav do každého bytového domu ve správě městské části.
 • Zabydlený sever
  Dostupné bydlení pro mladé i seniory. Investice zpět pro každý městský dům.
 • Čistý sever
  Nevzdáme boj s nepořádkem v ulicích, kontejnery schováme pod zem a zpříjmníme veřejná prostranství.
 • Zelený sever
  Prioritní ochrana zeleně. Obnovíme zeleň v našich parcích.
 • Hravý sever
  Opravíme hřiště, aby byla moderní, dostupná a bezpečná.
 • Vzdělaný sever
  Školy a školky ve skvělém stavu a s patřičným vybavením a zázemím.
 • Sever v pohybu
  Družstevní parkovací domy, parkovací dům u polikliniky, cyklostezka Husovice-Soběšice

Co uděláme pro Černá Pole
 • Na základě architektonické studie a diskuze s obyvateli upravíme veřejné prostranství a parkování u Mendelovy univerzity.
 • Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit ve Schreberových zahrádkách.
 • Zřídíme nový park v místě dnešní smyčky Štefánikova čtvrť po prodloužení tramvaje na Lesnou.
 • Připravíme projekt na kapacitní parkovací dům na místě dnešních garáží při ulici Fügnerova.
 • Provedeme rekonstrukci venkovního sportovního areálu při ZŠ Janouškova.
 • Zasadíme se o úpravu veřejného prostoru před ZŠ Janouškova včetně rozšíření počtu parkovacích míst.
 • Zasadíme se o další zásadní snížení vizuálního smogu, vyměníme billboardy za nové stromy.
 • Vybudujeme další podzemní kontejnery pro tříděný odpad.
 • Budeme prosazovat vybudování parkovacího domu u Dětské nemocnice.
 
Co uděláme pro Husovice
 • Uspořádáme architektonickou soutěž řešící podobu náměstí Republiky po rekonstrukci 100 let staré kanalizace.
 • Po 1. etapě revitalizace parku Marie Restituty a vybudování promenády, revitalizujeme druhou část parku, umístíme památník padlým bojovníkům a sochu sestry Marie Restituty, první ženskou sochu v Brně.
 • Revitalizujeme Tyršův park při uliciValchařská, včetně cyklonapojení na Maloměřice.
 • Revitalizujeme Husovický kopec. Po realizaci uvidíte krásnou vyhlídku v místě bunkru.
 • Opravíme MŠ Kohoutova, která již dlouho čeká na rekonstrukci kuchyně a jídelny. Budeme investovat do rekonstrukcí a revitalizací škol.
 • Využijeme městské pozemky pro výstavbu bytů pro mladé rodiny a seniory na Svitavském nábřeží.
 • Urychleně zrekonstruujeme městské domy, aby v nich bydlely především mladé rodiny a senioři.
 • Rozšíříme kamerový systém v Husovicích na vytipovaných místech.
 • Využijeme realizace protipovodňových opatření k zatraktivnění prostoru nábřeží Svitavy pro volný čas a rekreaci.
 • Zvýšenou kontrolou a důsledností zajistíme čistotu a zamezení černým skládkám.
 • Podpoříme spolkové a sportovní organizace.
 • Vybodujeme cyklostezku propojující Husovice, Lesnou a Soběšice; propojíme Svitavskou a Kohoutovu.
 
Co uděláme pro Lesnou
 • Bezpečnost cyklodopravy je zásadní pro každé moderní město. Zasadíme se o cyklostezku v ulici Seifertova.
 • Prostřednictvím dotačních titulů podpoříme vznik nových komunitních zahrad.
 • Parkování je součást každodenního života. Zasadíme se o postavení dvou nových parkovacích domů - pod Poliklinikou a na Majdalenkách (za Zoo marketem).
 • Vypracujeme dopravní studii pro parkování v každé ulici na Lesné, kterou projednáme s místními obyvateli s cílem zvýšit a především legalizovat parkovací místa.
 • Zasadíme se o vznik grill-pointů pro volné užití, a to v místech, kde nebudou obtěžovat okolo bydlící.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a školek, především MŠ Loosova, MŠ Marie Majerové, MŠ Slavíčkova a MŠ Nejedlého.
 • Provedeme revitalizaci veřejného prostoru na Halasově náměstí na základě architektonické soutěže.
 • Zasadíme se o revitalizaci Zaječího potoka a zlepšení přiléhajících tras pro pěší.
 • Vybudujeme plnohodnotnou křižovatku u ulice Studená a nádraží Lesná.
 • Podporujeme výstavbu nové sportovní haly Aréna Lesná u nádraží Lesná, její prostory poslouží i kultuře, spolkové činnosti a veřejnosti.
 
Co uděláme pro Soběšice
 • Rozšíříme šatny v základní škole.
 • Vybudujeme novou náves v místě dnešní Sokolovny.
 • Podpoříme Sokol při výstavbě nového sportoviště na sokolské zahradě.
 • Vybudujeme rozšíření ulice Habrová a novou komunikaci ke hřišti.
 • Vybudujeme novou část komunikace Dohnalova u nové školky.
 • Zasadíme se o rekonstrukci ulic Útěchovská, na ni navazující Dohnalova, Pod Kaplí, Na Klínku, Loučná.
 • Prosazujeme zachování provozu soběšické pošty.
 • Zastřešíme zastávky MHD ve směru do centra.
 • Budeme finančně podporovat spolkovou činnost - hasiče, fotbalisty, hody, skauty, Soběšice dětem i Kolpingovu rodinu.
 • Zasadíme se o realizaci cyklostezky mezi Lesnou a Soběšicemi.
 • Budeme požadovat po Jihomoravském kraji, aby při realizaci rekonstrukce komunikace mezi Lesnou a Soběšicemi bylo vyřešeno kolizní místo pro pěší, kteří prochází ze zastávky Panská lícha na rozhlednu.
 • Budeme pracovat na výkupu pozemků pro možné budování ulice Velkomoravská propojující Zeiberlichovu s Útěchovskou v místě zastávky Panská lícha.