KDU.breadcrumbs.homeAktuality Privatizace bytového fondu musí být transparentní
Zpět

Privatizace bytového fondu musí být transparentní

Přidáno 1. 2. 2015
Ilustrační foto
Nové vydání Serverníku (oficiálního měsíčníku městské části Brno-sever) obsahuje článek nazvaný "Kvůli několika nejasnostem při privatizaci bytového fondu není možné brát jako rukojmí všechny nájemníky". Paní náměstkyně Klára Liptáková po intervenci zastupitele Petra Hladíka dostala prostor pro reakci. Nicméně její článek byl zkrácen. Proto na našich stránkách uvádíme plné znění.
 

Pravidla pro prodej bytových domů byla od konce devadesátých let pro celé Brno nastavena tak, aby motivovala nájemníky k odkupu bytových domů, protože regulované nájemné nebylo dostačující k řádné údržbě a obnově domů.  Státní regulací vynuceně nízké nájemné tedy opravňovalo politiky ke zbavování se bytového fondu, na který město doplácelo, protože nájemné nevydělalo na opravy.

Během předchozích let bylo jen a pouze na zvolených představitelích jednotlivých městských částí, zda bytové domy na svém území do městské privatizace doporučí. Pokud tak během předchozích mnoha let neučinili, nelze z jejich liknavosti vinit nikoho jiného, než je samotné.

V současnosti bytové domy díky deregulovanému nájemnému nezatěžují městskou pokladnu ztrátovým hospodařením.  Není tedy jisté, jestli smí i za současné situace politici nadále pokračovat v rozprodeji městského majetku za zvýhodněné ceny jedné skupině obyvatel města, která je shodou okolností v nájemním vztahu k městskému majetku. Mohlo by se totiž stát, že by prodej za výrazně nižší než tržní hodnoty mohl být kvalifikován jako protiprávní zanedbání péče řádného hospodáře vůči svěřenému majetku a zvýhodňování této vymezené skupiny občanů města.

Nejistota ohledně možné protiprávnosti pokračování projede za původních podmínek tvořených za jiných okolností,  vedla Radu města Brna k pozastavení odprodeje bytových domů až do prověření právně ekonomických souvislostí  v současné situaci. Vzhledem k maximálnímu úsilí neprotahovat období nejistoty věříme, že bude k dispozici  výsledek v údobí několika nejbližších měsíců.

Nutno však podotknout, že v dnešní době po deregulaci nájemného pokrývá jeho výše potřeby údržby a obnovy domů.  Pokud tedy není domovní fond ani v posledních letech řádně udržován, je třeba se ptát na své městské části, kam prostředky z vybraného nájemného investovala.

Výše zmíněné pozastavení privatizace domovního fondu se však netýká prodeje bytových jednotek v domech se smíšeným vlastnictvím. Tyto byty měla a i dosud má v kompetenci prodávat sama městská část a její pravomoce nejsou nikterak pozastavené.

Ing. Klára Liptáková
1.náměstkyně primátora města Brna
 


foto: autor Kirk, CC BY-SA 3.0