KDU.breadcrumbs.homeAktuality Ústavní soud zrušil rozhodnutí KS o neplatnosti voleb
Zpět

Ústavní soud zrušil rozhodnutí KS o neplatnosti voleb

Přidáno 18. 2. 2015
Ilustrační foto
Vážení členové a příznivci KDU-ČSL,

Včerejším usnesením ústavní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu. V odůvodnění popřel to, že by to co se odehrálo na Musilce bylo trestné či nezákonné.
Celé usnesení ústavního soudu je v příloze.

Bohužel odůvodnění celého rozsudků dává návod  jak postupovat v dalších volbách.

V závěrečném shrnutí odůvodnění Ústavní soud konstatuje, že podle jeho názoru nebyly předloženy přesvědčivé důkazy k vyvrácení domněnky, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Což je podle jeho názoru důvod ke zrušení usnesení krajského soudu o neplatnosti voleb.

129. Z předchozích principů vyplývá, že pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit přesvědčivé důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. 
 
130. Žádný soudní zásah nesmí ohrozit svobodné vyjádření názorů lidu při volbě svých zástupců a musí odrážet, resp. nemařit snahu o zachování integrity a účinnosti volební procedury, zaměřené na zjištění vůle lidu prostřednictvím všeobecných voleb. Následné zpochybňování výsledků voleb bez prokázání závažných volebních vad hrozí podrýváním demokratické legitimity zvolených zastupitelských orgánů a aktů, které přijímají. Byla-li vůle lidu svobodně a demokraticky vyjádřena, žádné následující zásahy nemohou tento výběr zpochybnit, s výjimkou existence přesvědčivých důvodů v zájmu demokratického pořádku. 

131. S výjimkou nejzávažnějších pochybení ve volební proceduře musí státní moc, reprezentovaná volebními soudy, zachovávat zdrženlivost ve své ingerenci a vyvarovat se aktivismu. 
 
132. Rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, jestliže vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a že by byl zvolen jiný kandidát. 
 
133. V posuzovaném případě Ústavní soud přesvědčivé důvody pro vyslovení neplatnosti voleb nezjistil. 
 
134. Ústavní soud proto ústavním stížnostem obou stěžovatelů Ing. Rostislava Hakla a Statutárního města Brna, městské části Brno-sever ze shora uvedených důvodů vyhověl a napadené usnesení krajského soudu podle § 82 odst. 1, odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

PDF: Rozhodnutí Ústavního soudu

Foto: Wikimedia Commons, Creative Commons