KDU.breadcrumbs.homeAktuality Změna správy obecních bytů na Brně-severu
Zpět

Změna správy obecních bytů na Brně-severu

Přidáno 31. 8. 2015
Ilustrační foto
Jednou ze zásadních podmínek, kterou jsme kladli při vyjednávání o podobě nového vedení radnice, bylo to, že je třeba zprůhlednit a zefektivnit správu bytů ve vlastnictví MČ Brno-sever. Bylo zřejmé, že bude muset dojít k zásadním změnám. K tomu nyní dochází necelý čtvtrok po vládnutí. KDU-ČSL tento krok podpořila jednomyslně.
Zásadní změna ve správě obecních bytů
 
Jedním z prvních velkých kroků nedávno vzniklé koalice na Brně-severu bylo rozhodnutí ukončit smlouvu s dosavadním správcem obecního bytového fondu, 1. městskou správní, a. s.  Původně se uvažovalo o tom, že by byla městskou částí zřízena příspěvková organizace, která by měla správu bytů na starosti. Na základě zkušeností z jiných městských částí se vedení radnice nakonec přiklonilo k variantě, že správu domů, bytů a nebytových prostor převezme přímo odbor bydlení úřadu městské části. Podle prvních odhadů tak ušetří městská část zhruba 5-6 milionů korun ročně. Zároveň s tím očekáváme zlepšení kvality a operativnost správy bytového fondu.
 
V rámci nové koncepce bytového odboru se počítá se zřízením oddělení správy budov, které bude zajišťovat podobnou šíři činností, jakou má dosud na starosti 1. městská správní, a. s. Ústředí tohoto oddělení správy budov bude s největší pravděpodobností v Bratislavské ulici, nedaleko radnice. Tak, aby byla zajištěna možnost plynulé komunikace se zbylou částí odboru bydlení, který bude nadále vykonávat činnosti spojené s přidělováním bytů, nájemními smlouvami a další s tím související agendou. Vedle hlavní části oddělení bytové správy – ústředí, budou zřízena střediska bytové správy, jedno v Černých Polích a druhé na Lesné.  Každé středisko by mělo 2–4 pracovníky, kteří by v dané oblasti obstarávali styk s občany včetně evidence požadavků a připomínek, popř. by realizovali i aktuální drobné práce a opravy v bytech a nebytových prostorách obecních domů. Rozpracována bude také koncepce domovnických bytů a obecně funkce domovníků či domovních důvěrníků, institutu, který není v současné době prakticky vůbec využíván. Jednotliví domovníci by vykonávali základní úklidové, případně i údržbářské práce v domech. 
 
Časově je přechod správy bytového fondu vázán na výpovědní lhůtu, která je dána v odvolané příkazní smlouvě. Tato výpovědní lhůta je půlroční, tedy přechod veškerých činností spojených se správou domů, bytů a nebytových prostor proběhne koncem února 2016. Do té doby bude správu bytového fondu v celém rozsahu zajišťovat stále 1. městská správní, a. s.  V rámci tohoto mezidobí proběhne reorganizace a restrukturalizace odboru bydlení tak, aby správa bytového fondu přešla plynule začátkem příštího roku do rukou městské části.
 
Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-severfoto: autor Kirk, CC BY-SA 3.0